برگزاری مراسم افطاری و برپایی جشنواره ی  غذاهای بین المللی و خانگی و جُنگ شادی.

هدف از این کار معرفی موسسه و فراهم نمودن اوقاتی شاد برای همشهریان حاضر در جشنواره و همچنین دعوت از خیرین همیار موسسه خیریه روجیار