مراسم شرکت گاز

دعوت همیاران موسسه روجیار( همیاران شاغل در شرکت گاز) جهت فراهم نمودن لحظاتی شاد برای دانش…