گزارش فعالیت‌های ما

اهدا خون سال ۹۵

فعالیت های موسسه جهت فرهنگ سازی برای عامه مردم درروز جهانی انتقال خون

بازدید از مراسم موسسه ژیوار سالهای ۹۵ و ۹۶

بازدید اعضای موسسه روجیار ازموسسه ژیوار)  نگهداری از معلولان ذهنی و حرکتی ) بازدیدها در چندین…

مراسم شرکت گاز

دعوت همیاران موسسه روجیار( همیاران شاغل در شرکت گاز) جهت فراهم نمودن لحظاتی شاد برای دانش…