برگزاری کلاسهای امداد و نجات جهت اعضای فعال و خانواده های تحت پوشش موسسه خیریه روجیار

هدف از تشکیل و برگزاری این کلاس ها آگاهی سازی اعضا جهت مواجه با حوادث غیرمترقبه از جمله زمین لرزه و آتش سوزی و…. بوده است.