Tel: 087 36125450 | Mail: info@rojyar.org


      اخبار
'همیاری شهریور ماه ۹۶ ' همیاری شهریور ماه ۹۶
با سلام و احترام 
بدینوسیله به استحضار میرساند موسسه خیریه ی روجیار کوردستان در نظر دارد با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، جهت کمک و یاری رساندن به دانش آموزان نیازمند بسته هایی شامل موارد زیر را تهیه و در اختیار دانش آموزان تحت پوشش موسسه قرار بدهد .
👞🎒👟🎓💼🎨📕📒📗📙📐📏✂️🖊✏️🖍🖊🖌
1- کیف مدرسه
2- دفتر 
3- دفتر یادداشت
4- جا مدادی
5- خودکار 
6- مدادرنگی
7- تراش و پاک کن
8- پرگار
9- خط کش
14- مدادنوکی

از همیاری و مساعدت شما عزیزان جهت این امر مهم نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
ش تماس: ۳۳۲۸۸۴۲۸
ش حساب تجارت: ۱۱۳۹۰۳۸۶۱۰
ش کارت تجارت: ۵۸۵۹۸۳۰۰۰۱۵۲۸۱۵
ش حساب رفاه: ۵۱۲۶۷۰۸
ش کارت رفاه: ۵۸۹۴۶۳۱۸۸۵۸۳۶۱۷۱


نتایج این همیاری بسیار ارزشمند شما خوبان متعاقبا در سایت موسسه و در کانال تلگرام اعلام خواهد شد.1396/06/20