پس زمینه
بهشت در آسمان‌ها نیست،

در لبخند کودکانی است که دیر به دیر میخندند.

روجیار

لازم الاجر بودن کرامت انسان‌ها و تقدم این امر بر تمام امور،باور ماست ومعتقدیم هر انسانی حق برخورداری از زندگی با عزت را داراست. بر مبنای همین باور ما به عنوان موسسه ای مردم نهاد، خدمات خود را عرضه کرده و مطابق با اصول اخلاقیو انسانی انجام وظیفه می‌کنیم تاکید ویژه ای داریم که خدمات ما در زمینه احسان و نیکوکاری بدون منت و دستگیری از نیازمندان و کرامت آنها باشد.

خدمات ما
افرادی که تا کنون ما را یاری کردند
جزو اولین ها بودن

فرم را برای عضویت در خبرنامه ما پر کنید.

خبرنامه

موقعیت